About Me

My photo
pahang, Malaysia
"Generasi Wanita Prihatin~Prihatin Berilmu"

Monday, July 6, 2009

SEKADAR RENUNGAN...."MENCARI BAHAGIA"

Kita Cari Bahagia Abadi.....Dimana? Di Sisi Allah

Firman Allah S.A.W, maksudnya " Di tempat yang sungguh bahagia, di sisi Tuhan yang menguasai segala-galanya, lagi Yang Berkuasa melakukan sekehendak-Nya" (surah al-Qamar 54:55)Bagaimana?
Dengan Mengutamakan Akhirat....

Firman Allah, maksudnya: Mereka itulah orang-orang yang membeli(mengutamakan) kehidupan dunia (dan kesenangannya) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat : maka tidak akan diringankan azab seksa mereka (pada hari kiamat) dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan." (Surah al-Baqarah:86)

Dengan Sabar & Taqwa

Firman Allah, maksudnya: "Oleh itu bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik (yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa." (Surah Hud: 49)

Untuk Siapa?

Yang Beriman Dan Beramal Soleh
Firman Allah, maksudnya: "Orang yang beriman dan beramal soleh, beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya." (surah al-Ra'd 13:29)

Yang Beroleh Hidayah

Firman Allah, maksudya. "Dan sesiapa yang diberi hidayat petunjuk oleh Allah maka dialah yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan". (Surah al-Israk 17:97)

0 comments: